• info@hollandseavonddokkum.nl
 • Sporthal "De Doelstien" Woudweg 142, Dokkum

Huisregels

Huisregels Feestweekend

Om uw verblijf op ons evenement zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van ons evenement gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft; wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot ons evenement weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar. In geval van overtreding kunnen wij u de toegang tot ons evenement afnemen.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar. In geval van overtreding kunnen wij u de toegang tot ons evenement afnemen.
 • Het is verboden te roken in de zaal. U kunt buiten roken, op de daarvoor bestemde plaatsen.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
 • U dient medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • De verkoop van alcoholische drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op gronde van uw gedrag in de zaal of op het terrein en/of openbare weg rondom het terrein kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie, eigenaar van de locatie, of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan gebouwen of ander aanwezig materiaal zal worden verhaald bij de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen, en kunnen niet worden ingeruild voor geld.
 • Het betreden van het evenement is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • U stemt ermee in dat de film/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. Indien u hier bezwaar tegen wil maken, kan dat per mail via (info@hollandseavonddokkum.nl).
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.